Serbian English
 • Đački parlament

  Učenički parlament igra veoma važnu ulogu u životu i radu srednje škole ARTIMEDIA.

   

  Parlament čine svi učenici I , II, III i IV razreda.

   

  Parlament se bira svake školske godine i ima predsednika.

   

  Članovi đačkog parlamenta se bave pitanjima vezanim za nastavne i vannastavne aktivnosti u cilju kreiranja predloga za unapređenje rada, donose odluke u vezi učešća u humanitarnim akcijama, iniciraju akcije, projekte i tesno sarađuju za stručnim organima škole.

   

  Share