Serbian English
 • Fakultativna nastava

  Zbog činjenice da ARTIMEDIA raspolaže najrazličitijim prostorno-tehničkim resursima iz audio i video domena, učenici su u poziciji da tokom rada u stručnim sekcijama stvaraju pozorišne predstave i filmove, osmišljavaju tv emisije, kreiraju kompozicije i muzičke aranžmane, snimaju pesme i muzičke tv spotove i slično.

   

  Značajni deo nastavnog plana čine i ostale obavezne i fakultativne vannastavne aktivnosti kao što su društveno-koristan rad, ekskurzije, stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika,  kulturna i javna delatnost škole, školsko pozorište, školski bend i ostali spontani oblici organizovanja i iskazivanja incijative i stvaralaštva učenika (grupe pevača, medijske i druge sekcije...).

   

  U školi su definisani i tradicionalni oblici iskazivanja stvaralaštva učenika (likovni i literarni konkurs, mali naučni projekti), ali i tradicionalne školske priredbe (Dan škole, Svetosavski bal...).

   

  Posete kulturnim manifestacijama (filmske i pozorišne predstave, izložbe, koncerti...) su obavezna i kontinuirana aktivnost.

   

  Share