Serbian English
 • Koncepcija škole

  JEDINSTVEN OBRAZOVNO – VASPITNI KONCEPT

   

  ARTIMEDIA je srednja, četvorogodišnja škola za područje rada: kultura, umetnost i javno informisanje, verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod brojem 022-05-00096/2009-03. 

   

  Pored gimnazijskog programa, ARTIMEDIA je profilisala svoj obrazovno-vaspitni rad i u okviru tri potpuno nova obrazovna profila čime je postigla ekskluzivnost i originalnost u domenu programa i koncepcije škole u Srbiji i celoj jugoistočnoj Evropi:

   

  - Saradnik u dramskoj umetnosti 

  - Saradnik u muzičkoj umetnosti 

  - Novinar saradnik 

   

  Kvalitet nastave garantuje koledž sistem nastave, rad sa mentorima, predviđeni termini za učenje, rad u moderno opremljenoj i namenski građenoj zgradi, specijalizovanim učionicama (tonski studio, midi studio, foto-video studio, montaža, studio za live inženjering, interaktivna nastavna učila, nastavni interdisciplinarni kadar koji čine ljudi sa razvijenim najrazličitijim afinitetima i talentima). 

   

  GIMNAZIJA-OPŠTI TIP

   

  Nastava u okviru programa opšteg tipa gimnazije u srednjoj školi Artimedia  se ostvaruje po nastavnom planu i programu za gimnazije opšteg smera, propisanim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

   

  Redovna nastava se ostvaruje kroz razredno-časovni sistem, uravnoteženim odnosom klasičnih i savremenih sadržaja, a  organizovanjem celodnevne nastave (čas redovne nastave traje 45 minuta) pruža mogućnost inoviranja u nastavi uz stvaranje mogućnosti da se zadovolje najšira interesovanja njenih učenika.

   

  Pored obaveznih i izbornih predmeta, učenici mogu da pohađaju časove sekcija iz najšire umetničke palete vannastavnih aktivnosti čiji su realizatori nosioci nastavnog procesa oglednih obrazovnih profila srednje škole Artimedia. Pored sekcija, u celodnevnom paketu su uključeni i časovi učenja.

   

  UNIKATNI SMEROVI (dramski, muzički i novinarski smer)

   

  Osnovni zadatak srednje škole ARTIMEDIA je stvaranje mogućnosti da učenici steknu osnovna znanja, realnu sliku o svojim umetničkim afinitetima kao i sposobnostima, čime će im se omogućiti lakši i realan izbor željenog fakulteta kao i upis u isti.

   

  Učenici srednje škole ARTIMEDIA, tokom četvorogodišnjeg školovanja, imaju paralelno OPŠTEOBRAZOVNE PREDMETE propisane od strane Ministarstva prosvete RS i STRUČNE PREDMETE u okviru Plana i programa definisanog od strane srednje škole ARTIMEDIA. Time se stiču uslovi za nastavak školovanja na umetničkim i neumetničkim društvenim fakultetima.

   

  Opšteobrazovni predmeti kao i njihov fond časova su isti za sva tri obrazovna profila.

   

  U stručnom delu, tokom prva dva razreda, bez obzira na smer, učenici pohađaju nastavu sa istim stručnim nastavnim predmetima, a od trećeg razreda učenici se profilišu u okviru uskostručnih nastavnih predmeta.

   

  U prilog upotrebnoj vrednosti stečenog znanja govore i brojne mlade poznate ličnosti iz različih sfera medija i umetnosti, koje pohađaju baš ovu školu. 

   

  Pri kreiranju koncepta srednje škole ARTIMEDIA uzeli smo u obzir 3 činioca:

  • koji programi i obuke se realizuju i na kom nivou u srednjim školama i visokim stukovnim školama u Srbiji,
  • koje kvalifikacije i koje diplome se stiču,
  • kakve su potrebe na lokalnom tržištu rada.

   

  Pored navedenog, uzeli smo u obzir šta će se u bližoj budućnosti od radnika zahtevati i to implementirali u osnovne zadatke škole:

  • posedovanje informatičkih veština,
  • poznavanje produkcije i razmene znanja,
  • osposobljenosti za inventivnost i racionalno razmišljanje,
  • pripremljenost za rešavanje problema,
  • moć paradigmatičnog mišljenja i sl.

   

  Uvođenje novih oglednih profila u srednju školu ARTIMEDIA ima puno društveno-ekonomsko opravdanje, jer u Beogradu i okolini postoje značajne nepokrivene potrebe za upisom redovnih i vanrednih učenika u sferi kulture, umetnosti i javnog informisanja, a u tom smislu i uvođenje novih obrazovnih profila.

   

  Kao jedan od svojih osnovnih ciljeva ističemo pravovremeno i konkretno zadovoljavanje potreba svojih učenika. Kao jedan od njihovih suštinskih interesa, prepoznata je potreba za profesionalnim informisanjem i usmeravanjem. Iz tog razloga u prva dva razreda, za sva tri smera, Programom su definisani zajednički predmeti koji pružaju mogućnost učenicima da istraže svoje potencijale i afinitete, a onda uz instruktivno pedagoški rad nastavnika i stručne službe, svoje želje usaglase sa realnošću i tako u TREĆEM RAZREDU odaberu adekvatan smer u kome mogu da daju svoj maksimum.

   

  Ovde možete preuzeti tabelarini prikaz koncepcije nastave.

   

  U cilju kreiranja realne slike afiniteta učenika, ARTIMEDIA obezbeđuje svojim učenicima mogućnost realizacije potpuno novih fakultativnih sadržaja zahvaljujući izuzetnim tehničkim uslovima škole (tonski studio, foto/video studio, video montaža, kamere, muzički instrumenti…)

  Share