Serbian English
 • Nastavni kadar

  Postavljen koncept rada, zasnovan na ambiciji da ARTIMEDIA bude savremena evropska srednja škola, odredio je okvir za izbor nastavnog kadra.

   

  U izboru kadra pošlo se od stava da faktor čovek, u ovom slučaju ličnost nastavnika, zauzima centralno mesto. Osnovni kriterijumi su da to budu osobe sa visokim stepenom opšte kulture, stručnjaci i poznavaoci svoje nauke, interdisciplinarne osobe sa širokom lepezom ličnih afiniteta.

   

  Profesionalci, ali i animatori spremni da primenjuju savremene metode i načine rada sa mladima, spremni da učenike razumeju i da budu na njihovoj strani, spremni da se stalno usavršavaju, ostvarene osobe koje mogu da obezbede učenikovo pravo na različitost, pravo na incijativu, učenikovo pravo na pitanje i odgovor.

   

  Vodilo se računa da se ispoštuju principi različitosti što se tiče godina starosti i radnog iskustva, tako da su izabrani profesori sa višegodišnjim iskustvom, priznati stručnjaci, ali i mladi ambiciozni nastavnici sa velikim potencijalom za rad sa mladima, kao i provereni i uspešni pedagozi iz osnovnih i srednjih škola. Najmlađi nastavnik ima 24 godine dok je najstariji nastavnik 62 godine starosti.

   

  Nastavnički kadar sačinjavaju:

  • stalni nastavnici opšte obrazovnih predmeta,

  • stalni predavači stručnih predmeta (autori nastavnog koncepta),

  • gostujući profesori.

   

  Biografije nastavnog i stručnog kadra srednje škole Artimedia možete preuzeti ovde.

   

  Share