Serbian English
 • Praksa

  Artimedia je srednja škola koja posebnu pažnju posvećuje praktičnom radu kada su u pitanju umetničko stručni smerovi. Nastavnim planom i programom škole predviđen je fond za realizaciju praktične nastave za učenike III i IV razreda. Zahvaljujući specijalizovanim prostorijama i bogatom fondu stručnih nastavnih učila škole, neophodnih za realizaciju različitih projekata, profesori i učenici su u mogućnosti da kontinuirano realizuju sadržaje iz okvira praktičnog dela nastave. Organizacija škole po KOLEDŽ sistemu od osam radnih sati dnevno, pruža vremenski okvir za nesmetan i kontinuiran rad. Umetničko okruženje, talentovani učenici i profesori koji dodatno motivišu i usmeravaju učenike, vode do brojnih inicijativa za pokretanje projekata koji dodatno obogaćuju planirane godišnje aktivnosti i uključuju  učenike mlađih razreda.

   

  U školskom tonskom studiju se sinhronizuju animirane i igrane serije koje se emituju na raznim TV stanicama, stvaraju se kompozicije, snimaju muzički aranžmani, realizuju pesme. Terenskim snimačima zvuka se snimaju ambijentalni zvuk i dijalozi u okviru filmskih projekata a potom se u specijalizovanom prostoru snimljeni materijali edituju i pristupa se izradi mixa i mastera. Kamerama, od analognih do digitalnih, realizuju se segmenti praktičnog rada vezanih za novinarski ili dramski smer. U tom smislu, specijalizovani foto-video studio škole ima veoma važno mesto.

   

  Pored praktičnog rada koji se realizuje u školi ili sa školskom opremom u eksterijeru, škola ima partnerstva za realizaciju praktične nastave sa različitim institucijama, filmskim i tonskim studijima, produkcijama, pozorištima, radio i tv stanicama, novinskim kućama i istaknutim pojedincima.

   

  Ovaj vid praktičnog rada je ekskluzivan i omogućava učenicima škole da se upoznaju na terenu sa najnovijom, sofisticiranom opremom, da unaprede svoja teorijska i praktična znanja i uključe se u neposredan rad koji odražava realnu sliku i specifičnosti profesionalnog radnog okruženja.

   

  Spisak partnera škole u realizaciji praktične nastave se iz godine u godinu proširuje.

   

  Share