Serbian English
 • Prohodnost na fakultete

  PROGRAMI STRUČNO-UMETNIČKIH PROFILA:

   

  Predviđeni fond časova stručnih predmeta i posvećen rad nastavnika sa učenicima, u malim grupama, omogućava adekvatnu pripremu učenika Srednje škole „ARTIMEDIA” za upis na srodne fakultete.

   

  Činjenica da nastavni plan i program škole, pored stručnih nastavnih predmeta, obuhvata i opšte-obrazovne nastavne predmete, garantuje mogućnost da učenici po završetku Srednje škole „Artimedia” mogu da konkurišu i na fakultetima koji nisu umetnički.

   

  Prvi maturanti Srednje škole „Artimedia” su 2013. godine krenuli put fakulteta, od kada se lepeza upisa na najrazličitije fakulteta, iz godine u godinu, konstantno proširuje.

   

  Sledi pregled upisa naših učenika na fakultete u Srbiji i inostranstvu:

   

  Fakultet dramskih umetnosti (FDU) u Beograd

  Sanja Marković (katedra glume)

  Joakim Tasić (katedra glume)

  Mina Stojadinović (katedra produkcije)

  Vuk Kukanjac (katedra produkcije)

  Teodora Miljković (menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture)

  Stefan Andrejić (dramaturgija)

  Bokan Sofija (katedra produkcija)

  Ilija Nikitović (katedra režije)

   

  Akademija Umetnosti u Beogradu

  Damir Čičić (katedra muzičke produkcije)

  Savić Aleksa (katedra muzičke produkcije)

  Dimitrije Prodanović (katedra glume)

  Milan Krstić (katedra glume)

  Glorija Bobinac (katedra kamere)

  Dejan Blizanjac (katedra kamere)

  Sara Jokić (režija)

  Stefan Dimčić (režija)

  Stojiljković Filip (katedra montaže)

  Maša Cvetanović (katedra produkcije)

  Jovana Nikolić (katedra produkcije)

   

  SAE Institut, Beograd

  Mirjana Vlaović  (vuzuelne umetnosti)

   

  SAE Institut, Australija

  Nikola Dedović  (dizajn zvuka)

   

  Norwich University of arts, London, Engleska

  Ćinsija Šeli (3D modeling)

   

  The Institute of Contemporary Music Performance (ICMP), London, Engleska

  Radosavčev Ana  -Popular music performance (vocal BMUS)

   

  Central Florida University -UCF Music Academy

  Jovana Mitrović

   

  Fakultet Sinergija-Bijeljina, RS (klasa studenata u Beogradu)

  Katarina Živanović  (katedra – filmska umetnost)

  Matić Stevan (katedra filmska montaža)

  Sonja Beljanjski (katedra montaža)

  Aleksandar Baošić (katedra glume)

  Jovana Milovanović (katedra glume)

   

  Akademija lepih umetnosti u Beogradu

  Vanja Pavlović (katedra glume)

   

  Fakultet za medije i komunikacije

  Popović Oliver (smer digitalnih umetnosti)

   

  Fakultet za umetnost i dizajn

  Milica Cenerić (smer dizajn odeće)

   

  Fakultet primenjenih umetnosti

  Neda Radenković (scenografija)

   

  Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum

  Ilić Katarina

   

  Pravni fakultet u Beogradu

  Živković Jelena

   

  Fakultet političkih nauka u Beogradu

  Maša Đorđević (smer novinarstvo)

   

  Fakultet za diplomatiju i bezbednost, smer bezbednost

  Kukolj Mija (smer bezbednost)

   

  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu

  Nađa Ilić

   

  Visoka turistička škola

  Milačić Andrej

   

  Poslovna ekonomija, Univerzitet Singidunum

  Jelena Kukuljica

   

  Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum

  Luka Kovačević

   

  Ekonomski fakultet u Beogradu

  Stankov Ljubica

   

  Fakultet za turistički i hotelijeski menadžment, Univerzitet Singidunum

  Đogani Luna

   

   

  University of California, Los Angeles

   

  Ivan Stefanović

   

   

   

  Share