Serbian English
 • Učenje

  Organizacijom radnog dana, predviđen je period za učenje. Tokom tog vremena, učenici uz superviziju dežurnih nastavnika realizuju rekapitulaciju sadržaja tog dana sa idejom da se obnovi i dopuni znanje ili dodatno objasne nastavne lekcije.

   

  Pažnjom na časovima, radom u malim grupama i organizovanim učenjem, stiču se radne navike, a učenicima omogućava da sve svoje školske obaveze realizuju upravo u školi.

   

  Share