Serbian English
 • Upis

  Srednja škola Artimedia je jedinstvena škola za obrazovanje u oblasti umetnosti, kulture i javnog informisanja. U Artimediji možete odabrati jedan od tri smera: novinarski, dramski ili muzički.

   

  Novinarski smer čine nastavni predmeti štampanog novinarstva, pisanog novinarstva i odnosa sa javnošću, a tokom nastave se direktno povezuje teorija i praksa.

   

  Dramski smer se sastoji iz glume, režije, snimanja, montaže, istorije pozorišta i filma, a učenici su u stalnom kontaktu sa praksom kroz realizaciju brojnih projekata u školi i van nje.

   

  Muzički smer u fokusu ima autorski rad koji čine pevanje, komponovanje, aranžiranje, muzička produkcija, snimanje i obrada zvuka. Učenici realizuju praktične vežbe u tonskom i midi studiju škole, ali i u brojnim studijima naših partnera.

   

  Artimedia ima sopstvenu prijemnu proceduru, koja se sastoji iz testa ličnosti, testa opšteg informisanja i umetničkih sklonosti.

   

  Uslovi za upis u srednju školu Artimedia koje kandidat treba da ispuni su:

   

  1. Učenik treba da je u prethodnom školovanju ostvario minimalno vrlo dobar uspeh i primerno vladanje (ocena 5).

   

  2. Učenik mora da zadovolji kriterijume prijemne procedure srednje škole Artimedia.

   

  Na upis u I razred srednje škole Artimedia ne utiču ostvareni rezultati sa završnih ispita na kraju VIII razreda.

   

  HTML Forms powered by Wufoo.

  Share