Serbian English
 • Skola sa programima od nacionalnog znacaja

   

  NASTAVNI PROGRAMI OD NACIONALNOG ZNAČAJA!!!

  Jednoglasno je usvojen izveštaj Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, koji je konstatovao da je Srednja škola „Artimedia“ tokom izvođenja ogleda u prvih pet godina rada škole, svoj kvalitet dokazala činjenicom da je OSTVARILA SVE PLANIRANE CILJEVE kao što su:

  1. Uvođenje novog nastavnog plana i programa radi ostvarivanja umetničkog obrazovanja i obrazovanja uopšte;

  2. Uvođenje novih stručnih predmeta radi obezbeđivanja šireg spektra znanja u okviru muzičke umetnosti/dramske umetnosti/novinarske oblasti, šire lepeze strukovnog okvira, kao i multifunkcionalnosti savremenog muzičkog umetnika/dramskog umetnika/novinara;

  3. Uvođenje novih stručnih nastavnih predmeta;

  4.Uvođenje sadržaja nastavnih predmeta i koncepcije novih obrazovnih profila;

  5. Omogućavanje učenicima da steknu osnovna znanja, realnu sliku o svojim afinitetima i sposobnostima;

  6. Omogućavanje lakšeg i realnijeg izbora želјenog fakulteta;

  7. Vertikalno i horizontalno povezivanje nastavnih sadržaja opšteobrazovnih i stručnih predmeta;

  8. Metodičko osavremenjivanje nastave radi veće efikasnosti i približavanja tendencijama i potrebama modernog vremena;

  9. Izrada nastavnih sredstava i priprema rukopisa udžbenika po novim nastavnim programima;

  10.Uvođenje organizacionih novina.

  *** Izveštaj Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja o proceni rada Srednje škole „Artimedia“ nalazi se na zvanicnom sajtu Zavoda: www.ceo.edu.rs

  Share